Print
Prin Hotărârea Guvernului nr. 583 din 10 august 2016 a fost aprobată Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.
 
În vederea îndeplinirii obligațiilor care decurg din SNA, Direcția Județeană pentru Cultură Vaslui a adoptat Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare ale SNA.