Print

1. Legislație - documente de referință

2. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

3. Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal

4. Terminologie - definiții, detalierea termenilor

5. Drepturile persoanei vizate

6. Notificare DJC Vaslui

7. GHID exercitare drepturi

8. DECIZIE nr. 128 din 2018

  8.1 Formular plângeri rgdp

9. Elemnente de noutate în protecția datelor cu caracter personal

10. Responsabil privind protecția datelor cu caracter personal

11.1 Cerere pentru exercitarea dreptului de acces

11.2 Cerere pentru exercitarea dreptului la opoziție

11.3 Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor

11.4 Cerere pentru exercitarea dreptului la restricționarea prelucrării

11.5 Cerere pentru exercitarea dreptului la ștergerea datelor(”Dreptul de a fi uitat”)

11.6 Declarație privind exprimarea acordului pentru utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal