RAPORT PRIVIND STADIUL DE REALIZARE

 A PLANULUI JUDEȚEAN DE ACȚIUNI

 PENTRU  ANUL  2020

 

            Activitatea  Direcției Județene pentru Cultură Vaslui se desfășoară  în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare (aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2080/27.02.2012) și cu legislația în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural mobil, imobil, imaterial și de for public (cum ar fi  - Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare; Ordinului nr. 2797/ 2017 al  Ministerului Culturii - privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice; Legea 50 din 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare; Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare; O.G. nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 239 din 06.09.2004, Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2518 din 04.09.2007; Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2392/06.09.2004 pentru instituirea de Standarde și Proceduri în arheologie, Legea 17 /2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, cu modificările și completările ulterioare,  Hotărârea  nr. 518 /2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, Legea 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, republicată, Ordinul Ministrului Culturi nr. 2057/5.02.2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice, actualizată,  Legea 120 din 2006 a monumentelor de for public și altele).

        Potrivit dispozițiilor din  Ordinul M.C.P.N. nr. 2080/27.02.2012 de aprobare a Regulamentului de organizarea și funcționare a Direcțiilor pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Național, instituția este structurată în patru compartimente

  • Compartimentul monumente istorice si arheologie -1 funcționar; 
  • Compartimentul patrimoniul cultural național mobil si imaterial -1 funcționar; 
  • Compartimentul cultură, management, resurse umane -1 funcționar;

·        Compartiment financiar-contabilitate, salarizare, administrativ, achiziții publice -  1 funcționar și 1 contractual consilier.

Citește tot raportul

Evenimente Culturale

SA INCERCAM IMPREUNA

husi

Monumente Istorice

  Monumente istorice din Vaslui - selecție

  Monumente istorice din Bârlad - selecție 

  Monumente istorice din Huși - selecție

  Obiective restaurate

  Monumente istorice din mediul rural 01 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 02 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 03 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 04 - selecție

Monumente de For Public conform Legii 120/2006

Monumente de for public din Vaslui - selecție

Monumente de for public din Bârlad - selecție

Monumente de for public din  Huși - selecție

Monumente de for public din Negrești - selecție

Monumente de for public din mediul rural - selecție

Scroll to top