Print

Responsabilităţile proprietarilor de monumente istorice, conform art.36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile și completările ulterioare, astfel:

  ART. 36

  (1) În scopul protejării monumentelor istorice proprietarii şi titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligaţi:

  a) să întreţină, să folosească şi să exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric, conform art. 17;

  b) să asigure paza, integritatea şi protecţia monumentelor istorice, să ia măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparaţii curente şi de întreţinere a acestora în condiţiile legii;

  

Citeste mai mult

 

Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, articolele 45, 46, 47, 48.

  ART. 45

  (1) În vederea protejării monumentelor istorice şi a respectării prevederilor legale în acest domeniu autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii:

  a) cooperează cu organismele de specialitate şi cu instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protejării monumentelor istorice şi asigură punerea în aplicare şi respectarea deciziilor acestora;

  b) asigură protejarea monumentelor istorice clasate, aflate în domeniul public sau privat al municipiului, respectiv oraşului sau comunei, precum şi a celor abandonate sau aflate în litigiu, alocând resurse financiare în acest scop

 

Citeste mai mult

 

Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul patrimoniului arheologic, conform Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, art.9, alin. (1), (2), (3), (4), art. 45 alin. (2), Ordonanței nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, articolele 3, alin. (4), art. 19, lit. a) - j), art. 20, lit. a), b), c), art. 22, alin. (1), (2), (3), (4), cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificările și completările ulterioare, art. 49, alin. (1), (2), (3).

 

Citeste mai mult