Ministerul Culturii - Finanțare proiecte și acțiuni culturale dedicate Zilei Culturii Naționale 2021

 

            Vă aducem la cunoștință faptul că, Ministerul Culturii finanțează derularea proiectelor și acțiunilor culturale dedicate Zilei Culturii Naționale, în anul 2021. Valoarea maximă a fondurilor alocate pe proiect, respectiv acțiune culturală este de 100.000 lei.

            Data limită de depunere a proiectelor este 21 decembrie 2020.

            Informații suplimentare pot fi gasite pe site-ul Ministerului Culturii la secșiunea Anunț Public/Finanțare proiecte și acțiuni culturale dedicate Zilei Culturii Naționale 2021 http://www.cultura.ro/anunt-public-finantare-proiecte-si-actiuni-culturale-dedicate-zilei-culturii-nationale-2021.

            Sursa: Ministerul Culturii  http://www.cultura.ro/culturaro.

 

IMPORTANT 

 

        DOCUMENTAȚIILE TRANSMISE ÎN FORMAT ELECTRONIC TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CRITERII, PENTRU FACILITA ANALIZAREA:

 

       - Documentația poate fi transmisă numai în fișier individual, în format pdf, format arhive zip sau prin intermediul site-ului de transfer, dacă sunt dimensiuni mari, adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

      - Ordinea documentelor va fi cea din formularul de cerere, în funcție de tipul intervenției (pentru tipul de cerere https://www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro/index.php - protejarea patrimoniului imobil ).

 

      - Adresă la partea de proiectare - declarație pe propria răspundere, că formatul transmis digital este identic cu cel letric.

 

      - Nu se acceptă documente prezentate în mai multe fișiere.

 

Numai bine!

Direcția pentru Cultură Vaslui


OMC nr. 3189 din 24.09.2020 privind delegarea competenței Ministerului Culturii către serviciile publice deconcentrate în privința avizării documentațiilor Plan Urbanistic Zonal cu Regulamentul Local  de Urbanism aferent, citește mai mult


ORDIN nr. 3.037 din 20 iulie 2020  pentru aprobarea procedurilor privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris, în condiții de execuție lucrări, în condiții de artă. 11 alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, citește mai multINSTRUCȚIUNI PRIVIND TRANSMITEREA DOCUMENTAȚIILOR

ÎN VEDEREA ANALIZĂRII ȘI AVIZĂRII

ÎN CADRUL COMISIEI ZONALE A MONUMENTELOR ISTORICE NR.5, IAȘI

 

           În vederea analizării și avizării documentelor în cadrul ședințelor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.5, acestea se vor transmite în format electronic și letric (în baza prevederilor Instrucțiunilor 1 / 2020 emisă de Ministerul Culturilorhttp://www.cultura.ro/ directia-patrimoniu ), după cum urmează:

- în format letric, la sediul Direcției pentru Cultură Vaslui - str. Ștefan cel Mare, nr. 79, mun. Vaslui, jud. Vaslui, informații la tel: 0235.311.351;

 

- în format electronic, adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         Documentația poate fi transmisă numai în fișierul individual, arhive format zip  sau prin intermediul  site-urilor de transfer, dacă au dimensiuni mari.

         Documetația va fi prezentată într-un singur fișier, în format pdf. Ordinea documentelor va fi cea din formularul de cerere, în funcție de tipul intervenției https://www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro/index.php - Protejarea patrimoniului imobil;

         Cererile se vor completa în conformitate cu documentul expus pe pagina de internet a instituției, conform tipului de intervenție (ex. https://www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro/index.php/patrimoniul-imobil/aviz-pentru-interventii -in-zona-de-protectie-a-monumentelor-istorice ....);

         Cererile vor fi înregistrate, numai după ce acestea vor fi  completate (se vor bifa căsuțele care să ateste că dosarul obiectivului cuprinde toate documentele specifice în cerere) și se va preciza și  calcularea taxei aferente (unde este cazul), conform Odinului nr. 2515/2018,   https://www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro/index.php/patrimoniul-imobil/legislatie;

         Pentru a facilita transmiterea și studierea documentației de către membrii comisiei, atât cererea, cât și documentația se vor transmite în același email.

         Ne rezervăm dreptul de a nu transmite membrilor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice documentații incomplete.

         Nu se acceptă documentații prezentate în mai multe fișiere, deoarece sunt dificile de retransmis și nu ajung în ordinea cerute prin formularul de cerere.

 

DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ VASLUI     


 

INFORMAȚII PENTRU BENEFICIARI

 

         Începând cu data de 11 martie 2020 activitate de relații cu publicul, pentru persoane fizice, se va face prin telefon, corespondență poștală sau electronică, după cum urmează:

          adresă:

         DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ VASLUI

         str. Ștefan cel Mare, nr. 79, mun. Vaslui, jud. Vaslui

         tel: 0235.311.351; fax: 0335.401.169

         e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         site:  www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro

Mai precizăm următoarele:

  • Documentațiile care necesită avizul instituțiilor noastre, vor fi transmise electronic, dar și prin poștă. Pentru persoanele care nu pot transmite prin poștă, vom comunica când va fi întrunirea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 de la Iași, pentru ca documentația să ajungă și în format hârtie la sediul instituțiilor noastre.
  • Toate tipurile de solicitări, cu excepția celor menționate mai sus, pot fi transmise în format electronic.
  • Pentru beneficiarii care nu pot folosi aceste mijloace se pot prezenta la sediul instituției, dar îi rugăm să aibă în vedere respectarea măsurilor impuse în această perioadă.

      Numai bine!

       Direcția Județeană pentru Cultură Vaslui