Programarea ședinței Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, pentru luna august, 2019

 

  Ședința va avea loc, miercuri, 7 august, 2019, ora 9, la sediul Direcției Județene pentru Cultură Iași - joi 8 august, 2019, ora 9, dacă rămân documentații neanalizate .

  Documentațiile se depun până joi, 1 august, 2019, ora 16.00, la sediul Direcției Județene pentru Cultură Vaslui.

Documentațiile se vor depune, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2173 din 28 martie 2013:

ART. 29 (2) Ordinea de zi este alcătuită de secretarul comisiei zonale, pe baza comunicărilor/ documentațiilor transmise, cu cel puțin 3 zile lucrătoare, înainte de data ședinței, serviciilor deconcentrate (miercuri 8 mai 2019).

Desfășurarea lucrărilor Comisiei

    ART. 28
    (1) Prezentarea lucrărilor/documentației se face de către proiectanți/beneficiari sau, in anumite cazuri, de către secretariat.
    (2) După prezentare se dă cuvântul membrilor, care pot cere precizări, face observații si recomandări sau propune amendamente.
    (3) In procesul-verbal se consemnează rezumatul discuțiilor si concluziile la fiecare subiect.
    (4) Concluzia dezbaterii, formulata de președinte, aprobata prin vot de membrii Comisiei (consemnându-se voturile pentru, împotriva, abținerile), se menționează in procesul-verbal de ședință.
    (5) In cazul in care nu se întrunește un vot favorabil de minimum jumătate plus unu din cvorum, documentația se respinge argumentat.
    (6) In urma analizării concluziilor Comisiei, compartimentul de specialitate:
    a) elaborează proiectul de ordin de clasare sau de declasare, pe care îl înaintează ministrului culturii spre aprobare;
    b) întocmește, conform modelului prevăzut in anexa nr. 4, avizul, care poate fi favorabil sau nefavorabil cu recomandări si/sau condiții;
    c)întocmește comunicarea către solicitant/beneficiar cu privire la solicitările Comisiei privind completarea documentației;
    e) întocmește punctul de vedere al Comisiei cu privire la problemele diverse supuse analizei acesteia.

    (7) Condițiile din avize vor fi introduse obligatoriu in fazele următoare de proiectare si in documentațiile de execuție.

Secretar comisie -  director DJC Iași Virgil Băbîi

Secretar supleant - consilier superior Bobi Apăvaloaiei 

 

MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE

 

Lansare apel de proiecte – Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

http://www.cultura.ro/lansare-apel-de-proiecte-restaurarea-si-revitalizarea-monumentelor-istorice

Data lansării: 05 iunie 2019

Termenul limită de depunere: 7 octombrie 2019, ora 23:59

 Programul RO-CULTURA este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 și vizează consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și anagementul patrimoniului cultural.

Prezentul apel de proiecte urmărește să contribuie la restaurarea patrimoniului cultural într-un mod inovativ, prin promovarea unor noi modele de guvernanță participativă în domeniul patrimoniului cultural și a unei abordări integrate a acestui patrimoniu.

Citeste intreg documentul 

PNR 2019 | Restaurare, consolidare şi punere în valoare a Casei Adam Mitache, azi Muzeul Municipal Huşi, jud. Vaslui.
Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Procedura simplificată derulată în vederea atribuirii contractului de prestări servicii de proiectare pentru restaurarea şi punerea în valoare a Casei Adam Mitache, azi Muzeul Municipal Huşi, jud. Vaslui.

Conţinut: este solicitată elaborarea de studii şi investigaţii, DALI, PTE, PAC, DE, POE şi asistenţă tehnică pentru lucrări de restaurare, consolidare şi punere în valoare a monumentului istoric „Casa Adam Mitache, azi Muzeul Municipal Huşi", Municipiul Huşi, Strada General Teleman nr. 8, Judeţul Vaslui, cod LMI VS-II-m-A-06845.
Tipul procedurii: Simplificată.
Coduri CPV: 71322000-1 (Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice) şi
71356200-0 (Servicii de asistenţă tehnică).
Termenul de depunere a ofertelor: 12.06.2019.
Identificare pe platforma SICAP: SCN1043523/16.05.2019
■ Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

FINANȚAREA PROIECTELOR EDITORIALE DEMAREAZĂ!


În urma finalizării procesului de alocare bugetară, Administrația Fondului Cultural Național lansează astăzi, 21 mai 2019, apelul de proiecte editoriale și o nouă invitație adresată experților evaluatori.

Mai multe informaţii

 

 

 


PNR 2019 | Restaurare, consolidare şi punere în valoare a Conacului Emil Racoviţă, Dăneşti, jud. Vaslui.

 


Institutul Naţional al Patrimoniului vă invită să participaţi cu oferta dumneavoastră la Procedura simplificată derulată în vederea atribuirii contractului de prestări servicii de proiectare pentru restaurarea, consolidarea şi punerea în valoare a „Conacul Emil Racoviţă, azi Casa memorială", sat Emil Racoviţă, com. Dăneşti, jud. Vaslui.

Conţinut: este solicitată elaborarea de studii şi investigaţii, DALI, PTE, PAC, DE şi asistenţă tehnică pentru lucrări de restaurare, consolidare şi punere în valoare a monumentului istoric „Conacul Emil Racoviţă, azi Casa memorială", sat Emil Racoviţă, com. Dăneşti, jud. Vaslui, cod LMI VS-II-a-B-06795.
Tipul procedurii: Simplificată.
Coduri CPV: 71322000-1 (Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice) şi
71356200-0 (Servicii de asistenţă tehnică).
Termenul de depunere a ofertelor: 05.06.2019.
Identificare pe platforma SICAP: SCN1043137/13.05.2019

■ Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.
___________
Sursa foto - Institutul National al Patrimoniului


În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii și Identității Naționale supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice. Citeste mai departe


În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii și Identității Naționale supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional. Citeste mai departe