IMPORTANT

 

        DOCUMENTAȚIILE TRANSMISE ÎN FORMAT ELECTRONIC TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CRITERII, PENTRU FACILITA ANALIZAREA:

 

       - Documentația poate fi transmisă numai în fișier individual, în format pdf,  arhive format zip sau prin intermediul site-urilor de  transfer, dacă au dimensiuni mari, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

      - Ordinea documentelor va fi cea din formularul de cerere, în funcție de tipul  intervenției (pentru tipul de cerere https://www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro/index.php - Protejarea patrimoniului imobil).

 

      - Nu se acceptă documentațiile prezentate în mai multe fișiere, deoarece îngreunează transmiterea,  analizarea, dar și verificarea conformității.

 

Numai bine!

Direcția pentru Cultură Vaslui


 

INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI ANUNȚĂ:

 

      Vă reamintim că miercuri, 1 iulie (ora 20:00) este termenul limită până la care mai puteți depune cereri de finanțare în cadrul Apelului național de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea mai-iulie 2020, lansat de Institutul Național al Patrimoniului pe 19 mai a.c.

     Reamintim că cele două sub-programe ale Apelului de finanțare curent, pentru care sunt în total disponibili 3.000.000 lei, sunt: 1) intervenții de urgență (buget total 2.000.000 lei, plafon finanțare / proiect 200.000 lei >>> vezi
aici Ghidul solicitantului), respectiv 2) pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (buget total 1.000.000 lei, plafon finanțare / proiect 140.000 lei >>> vezi aici Ghidul solicitantului).

     Reamintim că prioritățile acestei sesiuni de finanțare sunt punerea în siguranță a monumentelor istorice în pericol și activarea comunităților locale în sprijinul patrimoniului cultural.

     Solicitanţii pot depune în cadrul unei sesiuni de finanţare maximum 2 proiecte.
     Pentru acelaşi subprogram, un beneficiar poate solicita o singură finanţare nerambursabilă în decursul unui exerciţiu financiar.

     Lista tuturor documentelor necesare pentru dosarul de aplicare este disponibilă aici: https://patrimoniu.ro/timbru#documente.

     O listă de răspunsuri la întrebări frecvent adresate până acum este disponibilă la https://patrimoniu.ro/timbru#QA

     Dosarele de participare vor fi depuse în format electronic, pe spaţiul de stocare pus la dispoziţie de INP, utilizând indicaţiile - nume de utilizator unic şi parolă - primite pe baza unei solicitări transmise la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vor fi încărcate copii scanate ale documentelor originale, salvate în format .pdf. După termenul limită, sistemul informatic nu mai permite depunerea de documente.
 

      Calendarul Apelului de proiecte finanțate prin TMI sesiunea mai-iulie 2020

 

20 mai - 1 iulie 2020

Perioada de depunere online a proiectelor

2 - 15 iulie 2020

Verificarea administrativă a proiectelor depuse şi solicitări de completări

16 - 24 iulie 2020

Evaluarea proiectelor

27 iulie 2020

Afişarea pe website-ul Institutului Naţional al Patrimoniului, patrimoniu.ro, a rezultatelor evaluării dosarelor

28 - 29 iulie 2020

Perioada de depunere a contestaţiilor

30 iulie 2020

Termen de soluţionare a contestaţiilor

31 iulie 2020

Afişarea pe website-ul Institutului Naţional al Patrimoniului, patrimoniu.ro, a rezultatelor finale ale evaluării dosarelor

3 - 7 august 2020

Planificarea şi semnarea contractelor de finanţare

Data semnării contractului - 30 noiembrie 2020

Perioada de implementare și raportare a proiectelor

 


ANUNȚ

OPRTUNITĂȚI DE FINANȚARE

 

       Institutul Național al Patrimoniului (INP) anunță deschiderea apelului național de proiecte finanțate din Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea mai-iunie 2020. O finanțare totală, în valoare de 3.000.000 lei, este disponibilă pentru proiecte care se înscriu în cele două teme principale ale apelului, și anume: 1) intervenții de urgență (2.000.000 lei), respectiv 2) pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (1.000.000 lei). 

       În prima categorie sunt eligibile propuneri vizând punerea în siguranță a monumentelor istorice, care cuprind: ▪ intervenții directe – consolidarea elementelor structurale și de arhitectură;▪ intervenții indirecte – sprijiniri, eșafodaje, acoperiri de protecție; ▪ lucrări conexe – desfacere/refacere a instalațiilor/echipamentelor, finisajelor interioare și exterioare, învelitorilor și altor elemente, necesare pentru realizarea intervenției.

       Cea de-a doua categorie se referă la proiectare pentru restaurarea monumentelor istorice și poate cuprinde: ▪ proiecte de anvergură și complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, PT, DTAC și DE); ▪ proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii și investigații; ▪ proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.

      Termenul limită pentru participarea în sesiunea curentă de finanțare este 20 iunie 2020, ora 20:00, iar procesul de aplicare se va desfășura exclusiv online.

 Mai multe informații se găsesc la adresele:

Numai bine!

Direcția pentru Cultură Vaslui


INSTRUCȚIUNI PRIVIND TRANSMITEREA DOCUMENTAȚIILOR

ÎN VEDEREA ANALIZĂRII ȘI AVIZĂRII

ÎN CADRUL COMISIEI ZONALE A MONUMENTELOR ISTORICE NR.5, IAȘI

 

           În vederea analizării și avizării documentaților în cadrul ședințelor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.5 , acestea se vor transmite în format electronic și letric (în baza prevederilor Instrucțiunii 1/2020 emisă de Ministerul Culturii: http://www.cultura.ro/directia-patrimoniu),  după cum urmează:

- în format letric,  la sediul Direcției pentru Cultură Vaslui  -  str. Ștefan cel Mare, nr. 79, mun. Vaslui, jud. Vaslui, informații la tel: 0235.311.351

 

- în format electronic, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         Documentația poate fi transmisă numai în fișier individual, arhive format zip sau prin intermediul site-urilor de transfer, dacă au dimensiuni mari.

 

         Documetația va fi prezentată într-un singur fișier, în format pdf. Ordinea documentelor va fi cea din formularul de cerere, în funcție de tipul  intervenției https://www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro/index.php - Protejarea patrimoniului imobil

         Cererile se vor completa în conformitate cu documentul  expus pe pagina de internet a instituției, conform tipului de intervenție (ex. https://www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro/index.php/patrimoniul-imobil/aviz-pentru-interventii-in-zona-de-protectie-a-monumentelor-istorice....)

         Cererile vor fi înregistrate, numai după ce acestea vor fi  completate (se vor bifa căsuțele care să ateste că dosarul obiectivului cuprinde toate documentele specificate în cerere) și se va preciza și  calcularea taxei aferente (unde este cazul), conform Odinului nr. 2515 /2018,  https://www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro/index.php/patrimoniul-imobil/legislatie

         Pentru a facilita transmiterea și studierea documentației de către membrii comisiei, atât cererea, cât și documentația se vor transmite în același email.

         Ne rezervăm dreptul de a nu transmite membrilor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice   documentațiile incomplete.

         Nu se acceptă documentații prezentate în mai multe fișiere, deoarece sunt dificil de retransmis și  nu ajung în ordinea cerută prin formularul de cerere.

 

DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ VASLUI     


 

INFORMAȚII PENTRU BENEFICIARI

 

         Începând cu data de 11 martie 2020 activitatea de relații cu publicul, pentru persoanele fizice, se va face prin telefon, corespondență poștală sau electronică, după cum urmează:

          adresă:

         DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ VASLUI

         str. Ștefan cel Mare, nr. 79, mun. Vaslui, jud. Vaslui

         tel: 0235.311.351;    fax: 0335.401.169

         email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         site:  www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro

Mai precizăm următoarele:

  • Documentațiile care necesită avizul instituției noastre, vor fi transmise electronic, dar și prin poștă. Pentru persoanele care nu pot transmite prin poștă, vom comunica când va fi întrunirea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 de la Iași, pentru ca documentația să ajungă și în format hârtie la sediul instituției noastre.
  • Toate tipurile de solicitări, exceptând cele menționate mai sus, pot fi transmise în format electronic.
  • Pentru beneficiarii care nu pot folosi aceste mijloace se pot prezenta la sediul instituției, dar îi rugăm să aibă în vedere respectarea măsurilor impuse în această perioadă.

      Numai bine!

       Direcția Județeană pentru Cultură Vaslui

 


PROGRAMUL RO-CULTURA:

Apel „Consolidarea antreprenoriatului cultural

și dezvoltarea audienței și a publicului”

Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, anunță lansarea celei de-a doua sesiuni a apelului de finanțare „Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului”. 

Apelul vizează creșterea gradului de acces la cultură, promovarea diversității culturale și consolidarea dialogului intercultural. Pentru ca activitățile culturale să aibă un impact mai mare, transferul de cunoștințe și expertiză între organizațiile din România și Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) este încurajat, împreună cu producția în comun a evenimentelor artistice.

Bugetul prezentului apel de proiecte este de 2.000.000 Euro.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este între 50.000 Euro și 200.000 Euro

Pentru a fi eligibile, propunerile de proiecte trebuie să conducă la atingerea indicatorilor de Program ce vizează: crearea de locuri de muncă, organizarea de activități de artă contemporană, creșterea numărului de participanți la activitățile culturale, sprijinirea IMM-urilor din sectorul cultural, dezvoltarea de competențe și expertiză la locul de muncă, abordarea inovativă a patrimoniului cultural, producții referitoare la minorități sociale, etnice și culturale.

 Solicitanți eligibili fac parte din următoarele categorii:

  • instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);
  • organizație neguvernamentală, constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
  • societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare SAU societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (republicată).

Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 6 luni și 24 de luni.

Data limită de depunere a proiectelor: 01.07.2020, ora 16:00.

Proiectele se depun online în cadrul sistemului de management electronic al Programului RO-CULTURA (EMSC) care poate fi accesat la adresa emsc.ro-cultura.ro.

Ghidul solicitantului și anexele aferente sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau telefon/fax: 021.223.03.46.

SURSA: MINISTERUL CULTURII : http://www.cultura.ro/culturaro