Responsabilităţile proprietarilor de monumente istorice, conform art.36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile și completările ulterioare, astfel:

  ART. 36

  (1) În scopul protejării monumentelor istorice proprietarii şi titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligaţi:

  a) să întreţină, să folosească şi să exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric, conform art. 17;

  b) să asigure paza, integritatea şi protecţia monumentelor istorice, să ia măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparaţii curente şi de întreţinere a acestora în condiţiile legii;

  

Citeste mai mult

 

Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, articolele 45, 46, 47, 48.

  ART. 45

  (1) În vederea protejării monumentelor istorice şi a respectării prevederilor legale în acest domeniu autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii:

  a) cooperează cu organismele de specialitate şi cu instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protejării monumentelor istorice şi asigură punerea în aplicare şi respectarea deciziilor acestora;

  b) asigură protejarea monumentelor istorice clasate, aflate în domeniul public sau privat al municipiului, respectiv oraşului sau comunei, precum şi a celor abandonate sau aflate în litigiu, alocând resurse financiare în acest scop

 

Citeste mai mult

 

Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul patrimoniului arheologic, conform Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, art.9, alin. (1), (2), (3), (4), art. 45 alin. (2), Ordonanței nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, articolele 3, alin. (4), art. 19, lit. a) - j), art. 20, lit. a), b), c), art. 22, alin. (1), (2), (3), (4), cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificările și completările ulterioare, art. 49, alin. (1), (2), (3).

 

Citeste mai mult

gal

 

Carieră

 

SA INCERCAM IMPREUNA

husi

Monumente Istorice

  Monumente istorice din Vaslui - selecție

  Monumente istorice din Bârlad - selecție 

  Monumente istorice din Huși - selecție

  Obiective restaurate

  Monumente istorice din mediul rural 01 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 02 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 03 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 04 - selecție

Monumente de For Public conform Legii 120/2006

Monumente de for public din Vaslui - selecție

Monumente de for public din Bârlad - selecție

Monumente de for public din  Huși - selecție

Monumente de for public din Negrești - selecție

Monumente de for public din mediul rural - selecție

Scroll to top