MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR ORDIN Nr. 2392 din 06.09.2004


În temeiul prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 43/2000 privind
protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri ca zone de interes
naţional, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 378/2001, cu
modificările şi completările aduse prin Legea nr. 462/2003, art. 2 lit. (a), (b),
(c), precum şi art. 10, lit. a);
In baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ministrul Culturii şi Cultelor emite prezentul
ORDIN
Art 1 Se institue Standardele şi Procedurile arheologice cuprinse în anexa,
parte integrantă a prezentului ordin.
Art 2 Direcţia Monumente Istorice şi Muzee va aduce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.


Acad. RĂZVAN THEODORESCU,
MINISTRUL CULTURII ŞI CULTELOR

INTRODUCERE STANDARDE SI PROCEDURI ÎN ARHEOLOGIE Mircea Victor Angelescu        

01 DEFINIȚII ȘI STANDARDE

02 PROCEDURI

03 POSTFATA

04 BIBLIOGRAFIE

ANEXA1 Surse de informare istorică și documentară

ANEXA10 Raport de supraveghere arheologică model

ANEXA11 Colectarea materialului arheologic cerințe și tehnici de înregistrare

ANEXA12 Raport de înregistrare a datelor arheologice model

ANEXA13 Materialul arheologic proceduri necesare prelucrării

ANEXA14 Fișă tehnică pentru diagnostic de teren model

ANEXA15 Fișă tehnică pentru săpătură arheologică model

ANEXA16 Fișă tehnică pentru supraveghere arheologică model

ANEXA17 Model de contract pentru proiecte investiționale obișnuite și de scurtă durată

ANEXA18 Model de contract pentru proiecte investiționalemari și de lungă durată

ANEXA2 Arhive digitale

ANEXA3 Tehnici de cercetare și tehnici de înregistrare în teren

ANEXA4 Structurarea anexelor care conțin date model

ANEXA5 Principiile Codului Deontologic al Arheologilor din România

ANEXA6 Drepturi intelectuale și de autor

ANEXA7 Raport de diagnostic documentar model

ANEXA8 Raport de diagnostic de teren model

ANEXA9 Raport de săpătură arheologică model

Diagrama1

Diagrama2

Diagrama3

OMC Standarde

gal

 

Carieră

 

SA INCERCAM IMPREUNA

husi

Monumente Istorice

  Monumente istorice din Vaslui - selecție

  Monumente istorice din Bârlad - selecție 

  Monumente istorice din Huși - selecție

  Obiective restaurate

  Monumente istorice din mediul rural 01 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 02 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 03 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 04 - selecție

Monumente de For Public conform Legii 120/2006

Monumente de for public din Vaslui - selecție

Monumente de for public din Bârlad - selecție

Monumente de for public din  Huși - selecție

Monumente de for public din Negrești - selecție

Monumente de for public din mediul rural - selecție

Scroll to top