Având în vedere arterabilă prevedibilă.2, art.10, lit. c) - teza finală, art. 28, lit. d), art. 30, alin. (1), art.37, art.39 și art. 43 din Metodologia de informare și consultare publică cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și a urbanismului aprobat prin OMDRT nr. 2701/2010, cu modificări și completări ulterioare, în contextul prevederilor art. 29, alin. (5) Regulamentul de organizare și funcționare a acestora în legătură cu Monumentelor Istorice aprobat prin OMC nr. 2173/2013, cu modificări și completări ulterioare, este necesar ca acest lucru să fie documentat în ceea ce privește documentele de urbanism pentru a oferi informații despre Raportul populației  a cărui realizare a fost asigurată de autorizarea administrației locale locale.

 

Documentația de urbanism și de amenajare a teritoriului se va întoarce conform legislației în vigoare: Legea 422/2001 - privind protejarea istoricului monumentelor, cu modificări și completări ulterioare,  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție , modificări și completări ulterioare etc.

Prevederi ale Legii nr. 422/2001 - privind protejarea monumentelor istorice

ARTĂ. 9

  (1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zonă de protecție, delimitată pentru baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în partea de trama stradală, relief și caracteristicile monumentului istoric, după caz, prin care se asigură conservarea integrată și punerea în valoare a Monumentul istoric și un cadru poate construi sau natural.

  (2) Delimitarea și instituirea zonelor de protecție se realizează, concomitent cu clădirea bunului imobil ca monument istoric, în condiții legale.

  (3) Autoritățile publice locale competente vor include în planurile urbanistice și în regulamentul aferent zonelor de protecție delimitate conforme. (2).

  (4) În zona de protecție pot fi instituite servicii de utilitate publică și reglementări speciale de construcție pentru planuri și reglementare de urbanism aprobate și avizate conform legilor.

  ARTĂ. 18

  (1) Monumentele istorice, zonele de protecție și zonele construite protejate, definitive legii, sunt evidențiate în planuri de amenajare a teritoriului și în planurile urbanistice ale unei administrații teritoriale.

  (2) În condiții legale și în baza avizului Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, în scopul protejării valorilor de patrimoniu cultural ce au determinat instituirea zonei construite protejate, autorități locale locale pot institui servicii, pot interzice desființarea sau modificarea construcțiilor.

ARTĂ. 45

  (2) Autoritățile administrației publice locale și obligațiile să realizeze studiile de fundamentare, delimitare și instituirea unui zonelor de protecție a istoricului monumentelor, folosind doar personal de specialitate atestat.

Documentația va cuprinde:

Scrisul din piept :

 • cerere tip pentru documentații de urbanism ;
 • studii istorice, de arhitectură / arhitectură comparată / arheologice, urbanism istoric, evaluare a terenurilor și / sau alte, după caz, realizează conform normelor științifice, personal de specialitate atestat;
 • studii de fundamentare istorice - științifică pentru instituirea și delimitarea zonelor protejate de patrimoniu construite și a unor situri arheologice protejate prin lege și a celor care se repetă prin evaluări de teren, precum și reglementări generale de amenajare a teritoriului, conform normelor legale în vigoare, după caz;
 • fișe de evidență a unui istoric monumentelor, conform normelor legale în vigoare;
 • RLU - reglementare locală de urbanism completată cu îngrijire legală privesc tipul de intervenții în ceea ce privește istoricul monumental și modalitatea de proiectare și construcție în zona lor de protecție.
 • Se va putea vedea în respectarea legilor 17/2014 în ceea ce privește unele măsuri de reglementare a vânzării - proprietățile agricole agricole situate în extravilan .

Piese desenate :

 • planșe - Încadrare în teritoriu la scara 1: 20000 și 1: 10000;
 • planșă / planșe cu marcarea monumentelor și perimetrelor siturilor arheologice clasate în Lista Monumentelor Istorice, actualizate și a repertoriului arheologic național , precum și un loc arheologic se repetă prin evaluare a terenurilor și a unui zonelor lor de protecție, cu marcarea localizării sau a repetării urbanistice sau geografice, după caz, precum și în coordonarea topografiei în proiecție STEREO. 70;
 • planșă cu reglementări îngrijiri urbanistice privesc monumentele istorice și zona lor de protecție;
 • planșă cu conuri de percepție care să vorbească fundamentul zonelor de protecție, în 2d și 3d schematică;
 • fotografii cu monumentele istorice - documentar fotografic.
 • documentație pe suport hârtie (2 exemplare, după caz) și electronic.

Documentația de urbanism și amenajarea unui teritoriu este întocmită conform reglementărilor legale în vigoare.

 •  Adresă din partea de proiectare necesară prin îngrijire declarând că formatul transmis digital este identic cu cel letric.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

 • Conducătorul poate proiecta documentație completă cu orice sfat de material, pentru a lua în considerare necesarul.
 • Reprezentantul DJC Vaslui sau Culturii Ministrului și Identificarea Naționalelor, în consecință CZMI / CNMI, se poate hotărî, poate fi justificat, poate să rămână în jos sau să păstreze piele în acest cadru.
 • Precizăm că este impune prezența proiectantului / arhitectului în ceea ce privește proiectarea susținerii în cadrul Zonalei Monumentelor Istorice nr. 5 de la Iași, Comisia Națională a Istoricei Monumentelor.

Evenimente Culturale

gal

anun

SA INCERCAM IMPREUNA

husi

Monumente Istorice

  Monumente istorice din Vaslui - selecție

  Monumente istorice din Bârlad - selecție 

  Monumente istorice din Huși - selecție

  Obiective restaurate

  Monumente istorice din mediul rural 01 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 02 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 03 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 04 - selecție

Scroll to top