IMPORTANT 

 

        DOCUMENTAȚIILE TRANSMISE ÎN FORMAT ELECTRONIC TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CRITERII, PENTRU FACILITA ANALIZAREA:

 

       - Documentația poate fi transmisă numai în fișier individual, în format pdf, format arhive zip sau prin intermediul site-ului de transfer, dacă sunt dimensiuni mari, adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

      - Ordinea documentelor va fi cea din formularul de cerere, în funcție de tipul intervenției (pentru tipul de cerere https://www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro/index.php - protejarea patrimoniului imobil ).

 

      - Adresă la partea de proiectare - declarație pe propria răspundere, că formatul transmis digital este identic cu cel letric.

 

      - Nu se acceptă documente prezentate în mai multe fișiere.

 

Numai bine!

Direcția pentru Cultură Vaslui


ORDIN nr. 3.037 din 20 iulie 2020  pentru aprobarea procedurilor privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris, în condiții de execuție lucrări, în condiții de artă. 11 alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții , citește mai mult


FINANȚAREA PROIECTELOR CULTURALE CONTINUĂ!

 

Administrația Fondului Cultural Național dorește să dea un semnal de stabilitate și încredere în continuarea activităților culturale și lansează pe 1 septembrie sesiunea de finanțare I / 2021, destinat proiectului cultural ce se vor derula între ianuarie și 15 noiembrie 2021.

În contextul impredictibilității generale cauzate de criză sanitară, Consiliul AFCN a decis ca lansarea apelului pentru programe multianuale să fie amânată pentru sesiunea a II-a, ce va fi lansată în martie 2021.

Pe baza resurselor existente, bugetul alocat aceste sesiuni este de 15,000,000 de lei și este distribuit pe 12 arii tematice: ARTE VIZUALE, TEATRU, MUZICĂ, DANS, ARTĂ DIGITALĂ ȘI NOILE MEDII, EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ, INTERVENȚIE CULTURALĂ, PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL, PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL, PROMOVAREA CULTURII REALIZARE, PROIECTEZĂ, PROIECTEZĂ, PROIECTEZĂ

Toate informațiile referitoare la priorități, de plafoane Calendarului de finantare și o derulare I sesiunii / 2021 Sunt on - line pe pagina Disponibile  www.afcn.ro .

Au fost actualizate Ghidul solicitantului și Glosarul de termeni cu informații noi despre eligibilități și priorități, documente pe care vă recomandăm să le consultați.

Aplicația online va fi deschisă pentru perioada  01 - 30.09.2020.  Ofertele culturale pot fi completate în formularul online  începând cu 1 septembrie ora 10:00 . Termenul limită pentru înscrierea proiectelor și programului cultural este 30.09.2020, ora 17:00. 
 
Celor interesați să se implice ca evaluatori să transmită invitația de a-și înscrie candidatura în aplicația care se deschide tot la 1 septembrie.
Candidatura se depune individual, prin completarea unui profil personal în aplicații online, accesibilă la  www.afcn-experti.ro , urmată de selectarea butonului de înscriere la sesiunea curentă și selectarea a  maximum două arii tematice de expertiză .

Precizăm că CV-urile experților selectați în comisiile de evaluare și selecție vor fi publicate pe pagina de Internet a AFCN, odată cu publicarea rezultatului final. Vă rugăm să vă asigurați că acestea nu conțin date cu caracter personal.

 

Sursa: Administrația Fondului Cultural Național: www.afcn-experti.ro


 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND TRANSMITEREA DOCUMENTAȚIILOR

ÎN VEDEREA ANALIZĂRII ȘI AVIZĂRII

ÎN CADRUL COMISIEI ZONALE A MONUMENTELOR ISTORICE NR.5, IAȘI

 

           În vederea analizării și avizării documentelor în cadrul ședințelor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.5, acestea se vor transmite în format electronic și letric (în baza prevederilor Instrucțiunilor 1 / 2020 emisă de Ministerul Culturilorhttp://www.cultura.ro/ directia-patrimoniu ), după cum urmează:

- în format letric, la sediul Direcției pentru Cultură Vaslui - str. Ștefan cel Mare, nr. 79, mun. Vaslui, jud. Vaslui, informații la tel: 0235.311.351;

 

- în format electronic, adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         Documentația poate fi transmisă numai în fișierul individual, arhive format zip  sau prin intermediul  site-urilor de transfer, dacă au dimensiuni mari.

         Documetația va fi prezentată într-un singur fișier, în format pdf. Ordinea documentelor va fi cea din formularul de cerere, în funcție de tipul intervenției https://www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro/index.php - Protejarea patrimoniului imobil;

         Cererile se vor completa în conformitate cu documentul expus pe pagina de internet a instituției, conform tipului de intervenție (ex. https://www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro/index.php/patrimoniul-imobil/aviz-pentru-interventii -in-zona-de-protectie-a-monumentelor-istorice ....);

         Cererile vor fi înregistrate, numai după ce acestea vor fi  completate (se vor bifa căsuțele care să ateste că dosarul obiectivului cuprinde toate documentele specifice în cerere) și se va preciza și  calcularea taxei aferente (unde este cazul), conform Odinului nr. 2515/2018,   https://www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro/index.php/patrimoniul-imobil/legislatie;

         Pentru a facilita transmiterea și studierea documentației de către membrii comisiei, atât cererea, cât și documentația se vor transmite în același email.

         Ne rezervăm dreptul de a nu transmite membrilor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice documentații incomplete.

         Nu se acceptă documentații prezentate în mai multe fișiere, deoarece sunt dificile de retransmis și nu ajung în ordinea cerute prin formularul de cerere.

 

DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ VASLUI     


 

INFORMAȚII PENTRU BENEFICIARI

 

         Începând cu data de 11 martie 2020 activitate de relații cu publicul, pentru persoane fizice, se va face prin telefon, corespondență poștală sau electronică, după cum urmează:

          adresă:

         DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ VASLUI

         str. Ștefan cel Mare, nr. 79, mun. Vaslui, jud. Vaslui

         tel: 0235.311.351; fax: 0335.401.169

         e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         site:  www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro

Mai precizăm următoarele:

  • Documentațiile care necesită avizul instituțiilor noastre, vor fi transmise electronic, dar și prin poștă. Pentru persoanele care nu pot transmite prin poștă, vom comunica când va fi întrunirea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 de la Iași, pentru ca documentația să ajungă și în format hârtie la sediul instituțiilor noastre.
  • Toate tipurile de solicitări, cu excepția celor menționate mai sus, pot fi transmise în format electronic.
  • Pentru beneficiarii care nu pot folosi aceste mijloace se pot prezenta la sediul instituției, dar îi rugăm să aibă în vedere respectarea măsurilor impuse în această perioadă.

      Numai bine!

       Direcția Județeană pentru Cultură Vaslui