întocmit cf. art. 5, alin (2) din

Legea nr. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 

Nr. Crt

 

Activitatea
(pentru realizarea obiectivului)

Institutia responsabila (parteneri)

 

Termen de realizare

 

          MONUMENTE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE
            PATRIMONIU CULTURAL IMOBIL
Obiectivul nr. 1. Informare și consiliere

 

 

1

Informarea autorităților locale, a persoanelor juridice sau fizice cu privire la legislația în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil; obiectivelor de for public.

 

trim.  I, II , III, IV

 

2

 Asigurarea asistenței de specialitate pe parcursul elaborării documentațiilor tehnice și realizării lucrărilor de intervenție care necesită avizul instituției noastre (toate tipurile de intervenții asupra monumentelor istorice, pentru zonele de protecție ale acestora, precum și a documentațiilor de urbanism, obiectivelor de for public).

 

trim. I, II , III, IV

 

Obiectivul nr. 2.  Analiză și avizare documentații
Obiectivul nr. 1.  

 

3

Analizarea documentațiilor tehnice pentru toate tipurile de intervenții asupra monumentelor istorice, pentru zonele de protecție ale acestora, precum și a documentațiilor de urbanism și a obiectivelor de for public.

 

trim. I, II , III, IV

 

4

  1. Susținerea documentațiilor în cadrul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice sau a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice
  2. Elaborarea de avize în conformitate cu deciziile Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice / Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice.

 

 

trim. I, II , III, IV

 

5

Avizarea/gestionarea documentațiilor cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării/cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, cu modificările și completările ulterioare.

 

trim. I, II , III, IV

 

6

Eliberarea certificatelor de descărcare de sarcină arheologică pe baza deciziilor Comisei Naționale de Arheologie.

 

Obiectivul nr. 3.   Evidență/Inventariere. Monitorizare

 

7

 a) Gestionarea obiectivelor înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2015 (LMI); obiective înscrise în Repertoriul Arheologic Național  (completarea bazei de date cu noi situri, în urma cercetărilor efectuate de instituții abilitate) și a obiectivelor de for public.
b) Monitorizarea stării de conservare a obiectivelor din Lista Monumentelor Istorice.
c) Verificarea respectării avizelor eliberate de Ministerul Culturii și Identității Naționale/Direcția Județeană pentru Cultură Vaslui pentru toate tipurile de intervenții asupra monumentelor istorice, pentru zonele de protecție ale acestora, precum și a documentațiilor de urbanism.
d) Gestionarea situațiilor cu privire la încălcarea prevederilor legale în domeniul protejări patrimoniului cultural imobil.

 

 

trim. I, II , III, IV

 

8

a) Verificarea și evidența dosarelor de clasare/declasare a monumentelor istorice și înaintarea lor spre analiză și avizare Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (CNMI) / Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (CZMI)
b) Verificarea și evidența dosarelor privind exercitarea dreptului de preemțiune al statului român în cazul vânzării imobilelor cu statut de monument istoric.
c) Semnalizarea și inscripționarea monumentelor istorice

 

trim. I, II , III, IV

 

    Obiectivul nr. 4.  Corespondență, privind protejarea patrimoniului cultural național imobil cu autorități publice centrale, locale, precum și cu persoane fizice și juridice.

 

 

9

 a) Asigurarea corespondenței cu instituțiile centrale – Ministerul Culturii și Identității Naționale (MCIN), Institutul Național al Patrimoniului (INP), Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) ș.a.
b) Asigurarea corespondenței cu instituțiile publice locale – Prefectură, C.J., primării, instituții de cultură, ISC, IPJ ș.a.
c) Asigurarea corespondenței cu persoane fizice și juridice

 

 trim. I, II, III, IV

 

gal

 

Carieră

 

SA INCERCAM IMPREUNA

husi

Monumente Istorice

  Monumente istorice din Vaslui - selecție

  Monumente istorice din Bârlad - selecție 

  Monumente istorice din Huși - selecție

  Obiective restaurate

  Monumente istorice din mediul rural 01 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 02 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 03 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 04 - selecție

Monumente de For Public conform Legii 120/2006

Monumente de for public din Vaslui - selecție

Monumente de for public din Bârlad - selecție

Monumente de for public din  Huși - selecție

Monumente de for public din Negrești - selecție

Monumente de for public din mediul rural - selecție

Scroll to top