AVIZAREA DOCUMENTAȚIILOR

PLAN URBANISTIC ZONAL și REGULAMENT LOCAL de URBANISM, pentru introducerea terenurilor situate în extravilanul municipiilor, orașelor, comunelor, în intravilanul localităților

 

            Documentațiile Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism care au drept obiectiv introducerea terenurilor situate în extravilanul municipiilor, orașelor, comunelor, în intravilanul localităților, în vederea analizării și avizării de către Comisia Zonală a Monumentelor Istorice, nr. 5, Iași, trebuie completate, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Culturii, nr. 3189 din 24.09.2020, cu :

- plan de încadrare în Planul Urbanistic General al localității, în vigoare, cu marcarea amplasamentului și a monumentelor istorice, siturilor arheologice, zonelor de protecție a monumentelor istorice și a siturilor arheologice, a zonelor construite protejate, imobilelor cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, elementelor de peisaj protejat prin P.U.G. și prezentarea distanțelor până la acestea;

- punct de vedere de la un muzeu din județ privind existența cercetărilor arheologice pe amplasament și a rezultatelor acestora;

- în cazul în care nu există PUG actualizat, în vigoare, se vor prezenta orice alte piese scrise sau desenate care să clarifice amplasamentul care face obiectul documentației PUZ în raport cu patrimoniul cultural al localității.

               De asemenea, documentațiile mai trebuie să conțină și Avizul de oportunitate, din Legea 350, cu modificările și completările ulterioare.

SA INCERCAM IMPREUNA

husi

Monumente Istorice

  Monumente istorice din Vaslui - selecție

  Monumente istorice din Bârlad - selecție 

  Monumente istorice din Huși - selecție

  Obiective restaurate

  Monumente istorice din mediul rural 01 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 02 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 03 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 04 - selecție

Monumente de For Public conform Legii 120/2006

Monumente de for public din Vaslui - selecție

Monumente de for public din Bârlad - selecție

Monumente de for public din  Huși - selecție

Monumente de for public din Negrești - selecție

Monumente de for public din mediul rural - selecție

Scroll to top